Obsiahly manuál o navrhovaní a výstavbe trvalo udržateľných ľudských sídiel. Manuál ekologickej výstavby. Jak na soběstačný dům - Petr Skořepa

 
 
Knihy, tlačoviny, CD, DVD > Ekológia v praxi > Manuál ekologickej výstavby
 

Manuál ekologickej výstavby

110
Manuál ekologickej výstavby - obsiahly manuál o navrhovaní a výstavbe trvalo udržateľných ľudských sídiel + Jak na soběstačný dům - Petr Skořepa
Dodacia lehota
Na sklade: 3
Dodacia lehota: Odosielame do niekoľkých hodín, či dní.
Bežná cena: 22,80 € Vaša cena: 17,88 €
 

Manuál ekologickej výstavby
Eugen Nagy

+ Jak na soběstačný dům - Petr Skořepa

Obsiahly manuál o navrhovaní a výstavbe trvalo udržateľných ľudských sídiel.
Z obsahu: - Potreba, vývoj, východiská a základné princípy ekologicky vhodnej výstavby,
- Materiálové, energetické, vodné a vzdušné hospodárstvo domácností,
- Ekodomy a ekologické stavebné postupy s použitím prírodných stavebných materiálov,
- Ekologické koncepcie navrhovania a výstavby sídiel,
- Permakultúra.

Príručka určená odbornej verejnosti zaoberajúcej sa navrhovaním a výstavbou sídiel, architektom, stavebným inžinierom, investorom i odborníkom v oblasti životného prostredia, študentom škôl zameraných na tvorbu sídiel a environmentalistiku, občianskym združeniam a skupinám venujúcim sa ochrane životného prostredia, ale aj širokej verejnosti zaoberajúcej sa možnosťami ekologickej tvorby sídiel.

Vybrané praktické príklady ekologických postupov a zariadení a možnosti ich uplatnenia v domácnosti sú vybrané zámerne vzhľadom k ich jednoduchosti a nenáročnému zhotoveniu a teda i možnosti svojpomocnej realizácie. Publikácia sa tak stáva nielen inšpiračným zdrojom k osvojeniu si základných princípov trvalo udržateľného života, ale aj motiváciou k praktickému uplatneniu prvkov ekologicky vhodnej výstavby.

Táto príručka sa teda môže stať užitočným pomocníkom aj pre každého, kto sa rozhodne postaviť si alebo prerobiť svoje obydlie a jeho okolie tak, aby žil sám v zdravom lokálnom prostredí a zároveň prispel k vytvoreniu zdravého globálneho prostredia.

V úvodnej časti publikácie sú načrtnuté východiská a dôvody ekologického prístupu k tvorbe prostredia a definícia základných princípov navrhovania a výstavby trvalo udržateľných sídiel. Hlavná časť publikácie je venovaná konkrétnym možnostiam ekologického riešenia základných zložiek ľudského sídla - materiálového, energetického, vodného a vzdušného hospodárstva domácnosti, šetrného a efektívneho využívania zdrojov a predchádzaniu negatívneho dopadu obydlí a sídiel na okolité prostredie. Jednotlivé modelové príklady ekologických zariadení, stavebných postupov a sídelných štruktúr v ďalšej časti publikácie ponúkajú možnosti riešení pri realizácii obydlí spĺňajúcich kritériá ekologicky vhodnej výstavby. Posledná časť je venovaná permakultúrnym princípom navrhovania trvalo udržateľných sídiel.

Vydanie roku 2015 obsahuje úryvky a infografiky z knihy ekostaviteľa Petra Skořepu - Jak na soběstačný dům.

  • Jazyk knihy: slovenský - Manuál ekologickej výstavby; český - Jak na soběstačný dům
  • Formát: 297 x 210 mm
  • Väzba: viazaná
  • Počet strán: 320
  • ISBN: 978-80-971724-0-4
  • EAN: 9788097172404
  • Rok vydania: 2015Viac informácií nájdete po kliknutí na: tento odkaz

 

 
 
 
 
 
 
 
Novinky v našej ponuke